PROMOTION STUDY IN SINGAPORE

เรียนต่อสิงคโปร์, เพราะภาษาอังกฤษษเป็นหนึ่งในภาษาราชการของสิงคโปร์ อึกทั้งสิงคโปร์อยู่ใกล้ประเทศไทย และมีความปลอดภัยที่สูงมาก จึงเหมาะกับนักเรียนไทยที่ต้องการไปฝึกภาษาอังกฤษอย่างมาก
สำหรับการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาของที่สิงคโปร์ ได้รับการประเมินผลวิชาการระหว่างประเทศโดย PISA และ TIMSS ว่านักเรียนที่สิงคโปร์ทำคะแนนเฉลี่ยได้เป็นอันดับต้นๆของโลก สะท้อนให้เป็นมาตรฐานการศึกษาที่สิงคโปร์ว่าก้าวหน้าระดับโลกแล้ว จึงเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกหลานไปเรียนที่สิงคโปร์อย่างยิ่ง

shutterstock_176662937.jpg
shutterstock_591940196.jpg
shutterstock_524460271.jpg
shutterstock_247669078.jpg
shutterstock_566300428.jpg
shutterstock_385608523.jpg

โรงเรียนสอนภาษา (ENGLISH LANGUAGE SCHOOL)

ACADEMIES AUSTRALASIA COLLEGE

  • สาขา: สิงคโปร์

  • กำหนดอายุนักเรียนขั้นต่ำ: 12 ปี

  • ราคาค่าเรียน: เริ่มต้นจาก 205 SGD หรือ 5,125 บาท ต่อสัปดาห์ (ราคาปกติ)

Contact

Follow

  • Facebook

เบอร์ติดต่อ: 064-241-8777

©2017 by iBright Global. Proudly created with Wix.com