Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ Academies Australasia College (AAC) ที่ประเทศสิงคโปร์


ประเทศสิงคโปร์วางแผนให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการศึกษาในเอเซียและด้วยนโยบายประเทศให้ใช้สองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)ในการศึกษาของสิงคโปร์ ทำให้สิงคโปร์เป็นจุดมุ่งหมายของนักเรียนต่างชาติ นอกไปจากนั้นประเทศสิงคโปร์ยังมีประสบการณ์ต่างๆมากมายให้นักเรียนต่างชาติได้สัมผัส ไม่ว่าจะทางการศึกษา, วัฒนธรรม ของคนหลายสัญชาติและหลายศาสนา. ดังนั้นเราจะพบว่าประชากรในประเทศสิงคโปร์มีความหลากหลายมากๆ โดยคนจีน คนมาเลเซีย คนอินเดีย และคนจากประเทศยุโรป อยู่กันอย่างสันติสงบสุข สิ่งเหล่านี้แหละท่ี่ทำให้นักเรียนต่างชาติได้รับประเทศการที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนที่อื่นในโลก

Singapore is positioning itself as a key educational hub in Asia and with the bilingual policy in Singapore education system, it remains as a popular destination to study among the international students. In addition to that, it offers a rich experience to foreign student– both academically and culturally in this multi-racial and a multi-religious nation. While you will find a diverse population of Chinese, Malay, Indians, Eurasians and other races all living in harmony, this offers international students the unique learning experience unlike anywhere else in the world.

แล้วทำไมต้องเป็นที่ AAC หล่ะ?

1. Academies Australasia College (AAC) ได้รับการรับรองประกาศนียบัตร EduTrust เป็นเวลา 4 ปี จากกระทรวงศึกษา

2. ยึดมั่นที่จะจัดเตรียมการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านสภาพแวดล้อมที่ทำให้การเรียนการสอนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. หลักสูตรที่การทบทวน และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอเพื่อให้ทันสถานการณ์และสะท้อนแนวโน้มอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆ เช่นธุรกิจการโรงแรม และการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

4. มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษแบบโรงเรียนภาษา หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการทำข้อสอบ O-Level เพื่อเข้า 1 ใน 5 Government Polytechnics (Singapore, Nanyang, Ngee Ann, Temasek, Republic Polytechnics) หรือเพื่อเข้า Junior College และหลักสูตร GPC เพื่อเตรียมนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโรงเรียนรํฐบาลสิงคโปร์ในชั้นประถม,มัธยม และมหาลัย

5. มี free wifi ให้ใช้ทั้งโรงเรียน และ social support service ให้นักเรียน

ุ6. มีการพัฒนาร่วมมือ เป็นพันธมิตรกับมหาลัยต่างชาติที่มีชื่อเสียงอย่างสม่ำเสมอ

WHY AAC?

Academies Australasia College (AAC) has been awarded the 4-Year EduTrust certification for having achieved commendable performance in key areas of management and the provision of educational services. As we remain committed to provide quality education thru creating a conducive working, learning and teaching environment as well as services to students, our academic curriculum are constantly reviewed and refined to ensure that our courses are up-to-date and reflect the latest industry trends. Some of our courses include internship or industry placement opportunities, which provide our students with real-world experience- such as our Diploma in Tourism & Hospitality Management. We provide free wireless Internet access within our school campus and also include extensive academic and social support services to assist our students. In AAC, we strive to work on constant development of collaborations with good and well recognized foreign Universities.

Contact

Follow

  • Facebook

เบอร์ติดต่อ: 064-241-8777

©2017 by iBright Global. Proudly created with Wix.com